Adatvédelmi szabályzat

A https://www.budapestminibusz.hu  weboldalra látogató, továbbiakban Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza jelen adatvédelmi szabályzat.

  1. Adatkezelő adatai:
1.1. neve: KoloSystemInform Bt.
1.2. székhelye: 1039 Budapest, Gyűrű utca 6. 4/14.
1.3. email: info@budapestminibusz.hu 
  1. Adatkezelés tárgya és célja:
A jelen adatkezelési szabályzat tárgya a https://www.budapestminibusz.hu weboldalat látogató felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

Az oldat felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülnek azon célból, hogy azt az üzemeltető a weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja. Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy a gyártó cég termékei és eseményei iránt érdeklődő látogatók a jövőben személyre szabott, érdeklődési körüknek megfelelő információkat kaphassanak a friss promóciókról, rendezvényekről, termékekről.

  1. Adatkezelés rendje
A weboldalt felkereső felhasználó a kezdőoldal alján megjelenő ablakban a „Ezen a weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.” A figyelmezető ablak melletti Elfogadom fülre kattintva a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így IP címet, az időpontot, időtartam, felkeresett oldalakat, böngésző típusát illetve az operációs rendszert tárolja.

Az elfogadást követően a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik, illetve egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. Az adatok tárolása külön regisztrációt nem igényel.

Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól függetlenül. A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat. Ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal az adatkezelő.

A hatályos Adatvédelmi szabályzat a weboldal megnyitását követően megjelenő figyelmezető ablakban rákattintva elérhető.

  1. Adatkezelés időtartalma
A süti fájlok (cookie) lehetnek állandó vagy ideiglenes jellegű, mely során a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik, az állandó jelleggel elhelyezésére kerül esetében pedig az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezi. A hozzájárulás visszavonható böngészőtől függően a Beállítások/Adatvédelem menüpontok alatt.

A cookie fájlok engedélyezésének letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy bizonyos  szolgáltatások korlátozottabb mértékben vehetők majd igénybe. A felhasználó az email címe megadásával történt hírlevél küldésére feliratkova, bármikor később lemondhatja a szolgáltatást, ekkor az adatfeldolgozó köteles a felhasználó email címét, illetve az ehhez kapcsolódó rögzítésre került egyéb személyes adatokat törölni.

  1. Jogok és kötelezettségek:
1.1. A jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések a felhasználó számára önkéntességen alapul.

1.2. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.3. A weboldal látogatója az Elfogadom fülre kattintva vállalja, hogy adatait az adatkezelő saját, statisztikai céllal kezelje, feldolgozza, illetve részére hírleveleket küldjön.

1.5. Az adatkezelő a felhasználó kérésére köteles az adatbázisból törölni a személyes adatokat, illetve részére a tárolt személyes adataiba betekintést biztosítani.

1.6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési követelményeket betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

1.7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az adatkezelő az elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adhatja tovább.

  1. Elérhetőségek
A fenti szabályzattal, a weboldallal kapcsolatban kérdése, panasza, illetve az adatokkal kapcsolatos visszaélések ügyében észrevétele van, abban az esetben az oldalt üzemeltető KoloSystemInform Bt. felé fordulhat telefonon, postai, illetve email útján az alábbi elérhetőségeken: cím/1039 Budapest, Gyűrű utca 6. 4/14. email/info@budapestminibusz.hu

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím:1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax:+36 (1) 391- 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) az illetékes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

Budapest, 2021. Május 01.

© KoloSystemInform Bt. | 2021