Adatvédelmi szabályzat

 

A https://www.budapestminibusz.hu  weboldalra látogató, továbbiakban Felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezéseket tartalmazza jelen adatvédelmi szabályzat.

  1. Adatkezelő adatai:
1.1. neve: KoloSystemInform Bt.
1.2. székhelye: 1039 Budapest, Gyűrű utca 6. 4/14.
1.3. email: info@budapestminibusz.hu 
  1. Adatkezelés tárgya és célja:
A jelen adatkezelési szabályzat tárgya a https://www.budapestminibusz.hu weboldalat látogató felhasználó adatainak kezelésére vonatkozó rendelkezések az információs önrendelkezési jogról és az információ szabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénynek megfelelően. Az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 155. § (4) bekezdése szabályozza: „Egy előfizetőnek vagy felhasználónak elektronikus hírközlő végberendezésén csak az érintett felhasználó vagy előfizető világos és teljes körű – az adatkezelés céljára is kiterjedő – tájékoztatását követő hozzájárulása alapján lehet adatot tárolni, vagy az ott tárolt adathoz hozzáférni.”

 

Az oldat felkereső felhasználó adatai rögzítésre kerülnek azon célból, hogy azt az üzemeltető a weboldal fejlesztése, illetve statisztikai céllal felhasználja. Az adatrögzítésre azon okból került sor, hogy a gyártó cég termékei és eseményei iránt érdeklődő látogatók a jövőben személyre szabott, érdeklődési körüknek megfelelő információkat kaphassanak a friss promóciókról, rendezvényekről, termékekről.

  1. Adatkezelés rendje
A weboldalt felkereső felhasználó a kezdőoldal alján megjelenő ablakban a „Ezen a weboldalon az üzemeltető süti fájlokat (cookie) használ, az adatvédelmi szabályzat rendelkezései szerint. A süti fájlok a számítógépeden tárolódnak.” A figyelmezető ablak melletti Elfogadom fülre kattintva a felhasználó elismeri, hogy a jelen Adatkezelési szabályzatot megismerte és annak rendelkezéseit elfogadta, továbbá a Felhasználó kifejezetten hozzájárul, hogy adatait, így IP címet, az időpontot, időtartam, felkeresett oldalakat, böngésző típusát illetve az operációs rendszert tárolja.

 

Az elfogadást követően a felhasználó böngészője egyedileg azonosíthatóvá válik, illetve egy vagy több karaktersorozatból álló azonosító file („süti” vagy „cookie”) kerül megküldésre és elhelyezésre a felhasználó elektronikus hírközlő végberendezésén, számítógépén. A Társaság ezek alapján a Felhasználóknak a Weboldal használatával, böngészési szokásaival kapcsolatos adatait kezeli, és tárolja a munkamenet során megadott adatokat. Az adatok tárolása külön regisztrációt nem igényel.

Az adatok felhasználása összesített formában történik az egyedi felhasználótól függetlenül. A weboldal egyéb honlapok könnyebb eléréséhez linkeket tartalmazhat. Ezek tartalmáért, illetve adatkezeléssel kapcsolatos eljárásaiért felelősséget nem vállal az adatkezelő.

A hatályos Adatvédelmi szabályzat a weboldal megnyitását követően megjelenő figyelmezető ablakban rákattintva elérhető.

  1. Adatkezelés időtartalma
A süti fájlok (cookie) lehetnek állandó vagy ideiglenes jellegű, mely során a böngésző becsukásával, az adott munkamenet végével, automatikusan törlődik, az állandó jelleggel elhelyezésére kerül esetében pedig az adatokat a Szolgáltató 365 napig, illetve addig kezeli, amíg a Felhasználó a hozzájárulását jelen Adatvédelmi Szabályzat feltételei szerint vissza nem vonja. A jelen pontban meghatározott célból kezelt adatokat a Társaság haladéktalanul törli, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy a Felhasználó így rendelkezi. A hozzájárulás visszavonható böngészőtől függően a Beállítások/Adatvédelem menüpontok alatt.

 

A cookie fájlok engedélyezésének letiltása esetében azonban előfordulhat, hogy bizonyos  szolgáltatások korlátozottabb mértékben vehetők majd igénybe. A felhasználó az email címe megadásával történt hírlevél küldésére feliratkova, bármikor később lemondhatja a szolgáltatást, ekkor az adatfeldolgozó köteles a felhasználó email címét, illetve az ehhez kapcsolódó rögzítésre került egyéb személyes adatokat törölni.

  1. Jogok és kötelezettségek:
1.1. A jelen adatkezelési szabályzatban foglalt rendelkezések a felhasználó számára önkéntességen alapul.

 

1.2. Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen jogi közlemény tartalmát. Kötelezettséget vállal arra, hogy tevékenységével kapcsolatos minden adatkezelés megfelel a jelen szabályzatban és a hatályos jogszabályokban meghatározott elvárásoknak.

1.3. A weboldal látogatója az Elfogadom fülre kattintva vállalja, hogy adatait az adatkezelő saját, statisztikai céllal kezelje, feldolgozza, illetve részére hírleveleket küldjön.

1.5. Az adatkezelő a felhasználó kérésére köteles az adatbázisból törölni a személyes adatokat, illetve részére a tárolt személyes adataiba betekintést biztosítani.

1.6. Az adatkezelő köteles az adatkezelési követelményeket betartani az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

1.7. A személyes adatok kezelésével, tárolásával kapcsolatban az adatkezelő az elvárható legnagyobb gondossággal köteles eljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adhatja tovább.

  1. Elérhetőségek
A fenti szabályzattal, a weboldallal kapcsolatban kérdése, panasza, illetve az adatokkal kapcsolatos visszaélések ügyében észrevétele van, abban az esetben az oldalt üzemeltető Dahua Technology Hungary Kft. felé fordulhat telefonon, postai, illetve email útján az alábbi elérhetőségeken: cím/1039 Budapest, Gyűrű utca 6. 4/14. email/info@budapestminibusz.hu

 

Az adatokkal való visszaélésekkel kapcsolatos hatósági eljárásokban a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (postacím:1530 Budapest, Pf.: 5., cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c, tel.: +36 (1) 391-1400, fax:+36 (1) 391- 1410, e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu ) az illetékes.

A honlap üzemeltetője fenntartja magának a jogot, hogy jelen szabályzatot egyoldalúan módosítsa.

Budapest, 2021. Május 01.

© KoloSystemInform Bt. | 2021